News About us FRAKCIJA performing arts magazine AKCIJA/FRAKCIJA presentation and international exchange program AKCIJA performing arts publishing program IMAGINARY ACADEMY educational program FACTUM documentary film project Collaborative projects Companies

English text bellow

ČESTITAMO PRVI MAJ, PRAZNIK RADA!

Projekt O radu cjelogodišnji je projekt CDU / Centra za dramsku umjetnost koji nizom predstava, predavanja, umjetničkih i teorijskih radionica te hibridnih umjetničkih formi problematizira specifični karakter rada u umjetničkoj proizvodnji, njegovu materijalnost i nematerijani učinak, cijenu rada, upravljanje radom....Problem rada važna je poveznica među različitim sferama ljudskog djelovanja koja otvara polje mogućnosti i za njihovo strukturno povezivanje. Kako su umjetnost, politika, upravljanje radom, pravo i ostale djelatnosti danas uglavnom povezane tržišnim interesima, otvaranje ove teme može dovesti u fokus raspravu u povezivanju umjetnika, institucija i privatne sfere na dinamičkom planu proizvodnje, a ne samo prezentacije i tržišta.

Projektom O radu obuhvaćeni su umjetnici, kulturne institucije i tržišni subjekti, a svi programi su u svom razvojnom i prezentacijskom obliku otvoreni najširoj javnosti.

Pozivamo vas na sljedeće programe (o datumima održavanja ostalih bit ćete naknadno obaviješteni):

Proizvodnja:

Thomas Lehmen: Stanice, predstava, 12.5.2005. u 20:00 u polukružnoj dvorani &TD-a

Željka Sančanin: Solo / Projekt o radu, 13. 5.2005. u 19:00, 14.5. u 20:00 u ZKM-u, dvorana Janje

Alice Chauchat & Alix Eynaudi: Crystalll, plesna predstava, 3.6.2005. u 20:00 u ZKM-u, dvorana Istra

Oliver Frljić: Radni naslov

Radni naslovi (okrugli stolovi):

Politika virtuoznosti, 3 i 4.6.2005., Galerija Nova
Umjetnost i podjela rada
Hibridizacija javnih ustanova u kulturi

Nevidljivi rad:

Manjim umjetničkim intervencijama tematiziramo materijalnost umjetničkog rada.
U programu sudjeluju parovi umjetnika:
Ruta + Silvio Vujčić, Irma Omerzo + Jasenko Rasol, Ivan Marušić – Klif + Kristina Leko, Community Art + Jeanne Fremaux, Slaven Tolj + Sandro Đukić

Radna mjesta:

Program Radna mjesta namijenjen je upoznavanju javnosti s kompleksnošću društvenih relacija u koje je umjetnik svakodnevno upleten. Namjera je temeljna – omogućiti zainteresiranima da provedu radni dan s jednim od umjetnika, ali i obrnuto – omogućiti umjetnicima da provedu radni dan s menadžerima, političarima, državnim službenicima itd...

Projekt je podržan od Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Zagreb Kulturni kapital Evrope 3000 odvija se u okviru projekta relations
projekt relations inicirao je Kulturstiftung des Bundes
(njemačka Savezna zaklada za kulturu)
www.projekt-relations.de

Kontakt. The Arts and Civil Society Program of Erste Bank Group in Central
Europe.

WE CONGRATULATE 1st OF MAY, LABOUR DAY!

Project On labour problematizes specific character of labour in artistic production, its materiality and immaterial effect, the price of labour, labour management... in a series of performances, lectures, artistic and theoretical workshops and hybrid artistic forms.

The problem of labour is an important connecting point between various spheres of human action that opens the field of possibilities for their structural linkage. Art, politics, labour management, law and other disciplines are connected through interest of the market, opening up of the new theme can bring into focus discussions on the interference of artists, institutions and private sphere on the dynamic plane of production, and not only presentation and market.

On labour includes artists, cultural institutions and market subjects, and all programs are in their initial and presentational form opened to the wide audience.

top