News About us FRAKCIJA performing arts magazine AKCIJA/FRAKCIJA presentation and international exchange program AKCIJA performing arts publishing program IMAGINARY ACADEMY educational program FACTUM documentary film project Collaborative projects Companies

English text below

k.o.
Solo : Ciklus / Projekt O radu
u koprodukciji sa Centrom za Dramsku Umjetnost-Zagreb

Projekt Solo : Ciklus, koreografski je esej skupine k .o koji se referira na različite aspekte fenomena umjetničkog rada u mediju plesa i koreografije. Kroz autoreferencijalni sustav Solo : Ciklus se bavi istraživanjem normativne ideologije koreografske prakse, zahvaćajući pitanje opipljivosti medija plesa kao takvog, njegove receptivne vidljivosti i značenjske neuhvatljivosti .

Izvođačica, minimalistički precizno istražuje vidljivost i nevidljivost vlastitog koreografskog materijala, manipulirajući osjećajem da se materijal upravo stvara, trenutkom njegova nastajanja pred gledateljevim očima. Krajolik koreografije izrazito je skulpturalan, afirmirajući ideju Barthesovskog punctuma: detalja, koji se ne stigne racionalizirati.

Konstantno šireći prostor manipulacije: od vlastitog tijela, preko prostora izvedbe, do percepcije gledatelja, Solo : Ciklus , metodom stalne transformacije materijala, pokušava umnožiti označiteljsku praksu i na taj način potkopati vlastitu potrebu za smislom. Namjesto smisla,
pojavljuje se asocijativno-metamorfozni svijet potencijalnog.

Dramaturgija Sola, inzistira na rastu fikcionalnog, teatralnosti : Solo : Ciklus zbiva se istovremeno na tijelu, oko tijela izvođačice, u oku i imaginaciji gledatelja. Neprestanim bujanjem koreografskog materijala izvedba bježi od konkretnosti, zauzvrat potencirajući napetost opažajnog procesa.
( Saša Božić )

SOLO: Ciklus / Projekt O radu
Koreografija i Izvedba: Željka Sančanin
Dramaturgija: Saša Božić
Koprodukcija: Kombinirane Operacije i Centar za Dramsku Umjetnost-Zagreb
Scenografija: k.o.
Light design: Aleksandar Čavlek
Design knjižice i postera: Damir Gamulin

Solo : Ciklus dio je međunarodnog interdisciplinarnog Projekta O radu nastalog na inicijativu Centra za dramsku umjetnost – Zagreb, a u sklopu projekta Zagreb- Kulturni kapital Evrope 3000.
Projekt O radu nizom predstava, predavanja, umjetničkih i teorijskih radionica te hibridnih umjetničkih formi problematizira specifični karakter rada u umjetničkoj proizvodnji

Zahvaljujemo:
ZeKaeM-u, Dubravki Vrgoč,Branku Brezovcu, Damiru Očku,
Goranu Sergeju Pristašu, Uni Bauer, Ivani Ivković, Ozrenu Prohiću, Kseniji Zec,
Damiru Šimunoviću, Višeslavu Labošu, Nikolini Bujas-Pristaš,
Pravdanu Devlahoviću, Jani Šivak, Đurđici Dragojević, Akademiji dramske umjetnosti-Zagreb

Projekt je realiziran kroz Autorsku radnu platformu EkSperimentalne slobodne scene - Zagreb
Projekt je financiran od strane Gradskog Ureda za Kulturu grada Zagreba, Ministarstva kulture RH
Zagreb - Kulturni kapital Evrope 3000 odvija se u okviru projekta relations
projekt relations inicirao je Kulturstiftung des Bundes (njemačka Savezna zaklada za kulturu)
www.projekt-relations.de

Kontakt. The Arts and Civil Society Program of Erste Bank Group in Central
Europe.

KONTAKT :
k . o / kombinirane operacije /
Klekovačka 32
10 000 Zagreb
mail : k-o@ net. hr
tel. / fax. : ++385 (0) 1 2992 105
gsm : ++385 (0) 98 9478 725 / ++385 (0) 98 9770 587

k.o.
Solo: Cycle / Project On Labour
in co production with Centre for Drama Arts -Zagreb

The project Solo : Cycle , is a choreographical essay which refers to different aspects
of the phenomena of artistic work in the medium of dance and choreography.
Through autoreferentiality , Solo : Cycle explores normative ideology of choreographical practices, attempting to emphasize the tangibility of the dance medium, its perceptive visibility and semiotic elusiveness.

With a minimalistic precision, the performer investigates the (in)visibility of her choreographical material; she manipulates with the sense of producing the dance
material in the very moment of performing it. The landscape of choreography is
deliberately sculptural, affirming Barthes’s idea of the punctum : a detail that
escapes every rationalisation.

Expanding the territory of manipulation: from performers body, via the performing
space and to the perception of the recipients, the Solo is based on constant transformation of the dance material and is trying to multiply the signifying process, dissolving its own need for conceptual meaning. Instead of a conceptual meaning,
what appears is a world of potentiallity, associative and metarmorphical.

The dramaturgy of the Solo : Cycle insists on increasing the fictional level, theatrality : the process of the Solo happens simultaneously on the body of the perfomer, its surrounding, and in the eye and imagination of the spectator. Through constant, exuberant growth
of the choreographic material, the performance moves away from concrete meaning, exposing the tension of the perceptive process of the recipient. ( Saša Božić )

k.o.
Solo: Cycle/ Project On Labour

Choreography and Performance: Željka Sančanin
Dramaturgy: Saša Božić
Coproduction: Combined Operations and Center for Drama Art, Zagreb
Set-design: k.o.
Light design:Aleksandar Čavlek
Design: Damir Gamulin
Solo : Cycle is a part of Project On labour, international interdisciplinary project initiated by Centre for Drama Arts –Zagreb in the frame of Zagreb- Cultural Kapital of Europe 3000. Project On Labour , trough series of lectures, performances, art and theory workshops and hybrid art-forms is focusing on the problem of specific character of labour in artistic productions.

Thanx to:
Zagreb Youth Theater, Dubravka Vrgoč, Branko Brezovac, Damir Očko,
Goran Sergej Pristaš, Una Bauer, Ivana Ivković, Ozren Prohić, Ksenija Zec, Damir Šimunović, Višeslav Laboš, Nikolina Bujas-Pristaš,
Pravdan Devlahović, Jana Šivak, Đurđica Dragojević, Academy of Drama Arts-Zagreb

Project is realized through Working platform of EkSperimental Free Scene - Zagreb and it has
been supported by the Zagreb City Office for Culture and the Ministry of Culture of
Republic of Croatia for the year 2005.

Zagreb – Cultural Kapital of Europe 3000 takes place in the framework of relations
relations is a project initiated by Kulturstiftung des Bundes (Federal Cultural Foundation, Germany)
http://www.projekt-relations.de
Kontakt. The Arts and Civil Society Program of Erste Bank Group in Central
Europe.

CONTACT :
k . o . / kombinirane operacije
Klekovacka 32
10000 Zagreb
CROATIA
mail : k-o@net.hr
tel. / fax : ++ 385 ( 0 ) 1 2992 105
gsm : ++385 ( 0 ) 98 9478 725 / ++385 ( 0 ) 98 9770 587


top